ΑρχικήΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣΖΩΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΖΩΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

 

Ασφάλεια Ζωής

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλεια Ζωής;                                                                                                 

Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της ανελαστικές δαπάνες. Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής μίας οικογένειας, η οποία για να καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της.

Οι προτεραιότητες μιας οικογένειας εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η καθεμία. Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες ανάγκες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής.

Προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες

 •   Τρέχοντα έξοδα
 •   Κάλυψη τελευταίων εξόδων
 •   Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων
 •   Πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων
 •   Πληρωμή φόρων κληρονομιάς
 •   Υποχρεώσεις προς τρίτους
 •   Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για τα παιδιά

Η ασφάλεια ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής.

 

Πόσο κεφάλαιο ζωής χρειάζομαι;                                                                                          

 • Απλή Ασφάλεια Ζωής:

 

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, αν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 10, 20, 30 έτη.

 • Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου κεφαλαίου:

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ή η κάλυψη μειουμένων αναγκών στο μέλλον.

 • Ισόβια Ασφάλιση (είτε περιοδικών καταβολών του ασφαλίστρου, είτε ισόβιων ) :

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, αν συμβεί η απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου.

 • Ασφάλεια Ζωής από Ατύχημα:

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, αν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο.

                                                                                                                                                                      

 

Πώς θα κάνω τη σωστή επιλογή;                                                                                                                

 1. Υπολογίστε σωστά το ποσό για το οποίο θα ασφαλιστείτε, ώστε να εξασφαλιστούν οι άνθρωποί σας. Ο Συνεργάτης μας που φροντίζει για την ασφάλισή σας, θα σας βοηθήσει καθοριστικά στον σωστό υπολογισμό.
 2. Επιλέξτε την κατηγορία προγράμματος ασφάλισης ζωής που πραγματικά ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.
 3. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργάζεται η G.P. Brokers  είναι και φερέγγυες και αξιόπιστες, με ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο.

Ασφάλεια Εισοδήματος

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλεια Εισοδήματος;                                

 

Το σπίτι, το αυτοκίνητο, ή ακόμα και οι αποταμιεύσεις μας θεωρούνται τα πιο σημαντικά περιουσιακά μας στοιχεία. Πλάι σε αυτά όμως, το εισόδημα που παράγουμε κατά την περίοδο που εργαζόμαστε είναι το μεγαλύτερο σε οικονομική αξία αγαθό μας. Ωστόσο, ένα ατύχημα ή μία ασθένεια μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητά μας για εργασία, με δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για το εαυτό μας και την οικογένειά μας.

Η ασφάλεια εισοδήματος είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε για εσάς και την οικογένειά σας ένα σημαντικό κεφάλαιο ή εισόδημα, σε περίπτωση πρόσκαιρης ή μόνιμης ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα.

 

Ποιες είναι οι κατηγορίες Ασφαλειών Εισοδήματος ;                   

 • Μόνιμης Απώλειας Εισοδήματος

Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας πάνω από έτος και καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.

 • Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Μειούμενου Κεφαλαίου

Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ή άλλων χρεών.

 • Πρόσκαιρης Απώλειας Εισοδήματος

Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία, από ασθένεια ή ατύχημα. Αφορά περιόδους ανικανότητας έως ένα έτος και καταβάλλεται 7 ή 15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της ανικανότητας.

 • Απώλειας Επαγγελματικής Ικανότητας

Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία, λόγω αδυναμίας  του Ασφαλιζομένου λόγω ατυχήματος ή ασθένειας , να ασκεί το επάγγελμα που ασκούσε κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε η ανικανότητά του ή άλλο ανάλογο προς τα προσόντα και τη μόρφωσή του και το οποίο αυτός είχε δηλώσει.

 

 

 

Πως θα κάνω τη σωστή επιλογή ;

 1. Υπολογίστε σωστά το ποσό για το οποίο θα ασφαλιστείτε, ώστε να εξασφαλιστεί το εισόδημά σας. Ο Συνεργάτης μας  που φροντίζει για την ασφάλισή σας, θα σας βοηθήσει καθοριστικά στον σωστό υπολογισμό.
 2. Επιλέξτε την κατηγορία προγράμματος ασφάλισης εισοδήματος που πραγματικά ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. 
 3. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργάζεται η G.P. Brokers  είναι και φερέγγυες και αξιόπιστες, με ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο.