ΑρχικήΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (D&O)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (D&O)

 

 

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών “Directors & Officers” σχεδιάστηκε για να προσφέρει προστασία τόσο στα στελέχη όσο και στην ίδια την εταιρία. 

Ανεξάρτητα από την υπευθυνότητα, τις ικανότητες και τις καλές προθέσεις των στελεχών της, καμιά επιχείρηση δεν είναι άτρωτη. Καταγγελίες και διεκδικήσεις, μπορούν ανά πάσα στιγμή να εμφανιστούν, και να έχουν δυσανάλογα μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τα στελέχη της.

Το σύνθετο και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον που τα τελευταία χρόνια διαμορφώθηκε στην Ελλάδα, αναγκάζει πολλές φορές τα Στελέχη των Εταιριών να λαμβάνουν υπό την πίεση του χρόνου και έχοντας ελλιπή πληροφόρηση, δύσκολες αποφάσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα, την κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς και μία σειρά άλλων κρίσιμων θεμάτων για την εταιρία.

 

 

Τα λάθη και οι παραλείψεις είναι αναπόφευκτα στη διοίκηση μιας επιχείρησης...

 

Συχνά, τα στελέχη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να πάρουν αποφάσεις κάτω από πραγματικά ασφυκτικές συνθήκες, που χαρακτηρίζονται από:

 • Έντονους χρονικούς περιορισμούς σε πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον
 • Έλλειψη ή υπερβολικό όγκο πληροφοριών
 • Ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης
 • Mη επαρκείς υποδομές περιορισμού κινδύνων
 • Έντονο ανταγωνισμό
 • Πιεστικά οικονομικά δεδομένα (έλλειψη ρευστότητας, μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων, χρεοκοπίες κ.λπ.)
 • Υψηλές απαιτήσεις πελατών, προμηθευτών και μετόχων
 • Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες που πραγματοποιούνται εξαγωγές

 

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών

 

Στελέχη – εργαζόμενοι
(Φυσικά πρόσωπα)

Eταιρία
(Νομικό Πρόσωπο)

 • Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
 • Διευθυντικά Στελέχη
 • Υπάλληλοι Εταιρίας
 • Διευθυντές ανεξαρτήτων εταιριών
 • Κληρονόμοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι
 • Η εταιρία ως σύνολο
 • Οι θυγατρικές της εταιρίας


 

Τι καλύπτει το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών

 • Η βασική κάλυψη του προγράμματος αφορά τη διοικητική ευθύνη των διευθυντών και των στελεχών της εταιρίας έναντι απαιτήσεων τρίτων, όπως πελάτες, προμηθευτές, επίσημες αρχές, αλλά και μέτοχοι και εργαζόμενοι, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων τους.
 • Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης και προαιρετικές καλύψεις που αφορούν την εταιρία, όπως κάλυψη της ευθύνης της ίδιας της εταιρίας ως νομικού προσώπου, έναντι απαιτήσεων τρίτων και κάλυψη σε περίπτωση απιστίας υπαλλήλου και χρηματικών απωλειών.

Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών D&O καλύπτει τα στελέχη ακόμη και για τις απαιτήσεις που μπορεί να ανακοινωθούν έως και 5 χρόνια μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου, οι οποίες αφορούν περιστατικά που συνέβησαν μέσα στην περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου. Καλύπτει δραστηριότητες σε όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός των Η.Π.Α. και Καναδά.

 

Έξοδα που καλύπτονται

 Σε περίπτωση απαίτησης, τα έξοδα που καλύπτει το πρόγραμμα D&O, εντός των ορίων της κάλυψης, είναι τα εξής:

 • Η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση
 • Το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης
 • Τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
 • Η απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων
 • Η απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης της επιχείρησης ή κατά τη μεταφορά τους

 

Γιατί να επιλέξετε Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών 

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα:

 • Κάλυψη όλων των στελεχών της επιχείρησης για λάθη και παραλείψεις.
 • Προστασία της προσωπικής περιουσίας των φυσικών προσώπων, δηλαδή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών και Στελεχών της Εταιρίας.
 • Επιλογή του συνήγορου υπεράσπισης από τον Ασφαλισμένο (Εταιρία ή Διευθυντικό Στέλεχος) με κάλυψη των σχετικών εξόδων.
 • Καταβολή των εξόδων έρευνας και υπεράσπισης από την πρώτη μέρα, με την επίκληση και μόνο, ανεξάρτητα από τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη άδικης πράξης και κατά την εξέλιξη της υπόθεσης.
 • Παγκόσμια κάλυψη, με εξαίρεση τις Η.Π.Α. και Καναδά.
 • Ελληνικοί όροι σύμβασης, που ακολουθούν την ελληνική νομοθεσία.
 • Διατήρηση του επιπέδου ρευστότητας και προστασία του ενεργητικού της εταιρίας.
 • Διατήρηση ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, σε περίπτωση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών της εταιρίας, εφόσον έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο. 
 • Πρόσθετη χρονική περίοδος για αναγγελία απαίτησης (“claims made” σύμβαση), σε περίπτωση μη ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης ή πτώχευσης (5 χρόνια από τη λήξη της σύμβασης).
 • Δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κινδύνων με προαιρετικές υπηρεσίες πρόληψης και διαχείρισης κρίσης. 
 • Δυνατότητα προέκτασης του προγράμματος για την κάλυψη της εταιρίας σε περίπτωση υπεξαίρεσης από υπάλληλο ή διάρρηξης ή ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων.
 • Προσωπική ηρεμία – “peace of mind”, γιατί ακόμα και αν το στέλεχος είναι αθώο, μια υπόθεση που ακολουθεί τη δικαστική οδό, πέρα από την οικονομική αιμορραγία, προκαλεί και σημαντική ψυχολογική φθορά.