ΑρχικήΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων» προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών, περιουσιακών ζημιών, καθώς και αξιώσεων για προσβολή προσωπικότητας ή βλάβης από διαφήμιση.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.

Επιλέγοντας το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα, θα μπορέσετε να είστε ήσυχοι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι' αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψή σας και είναι απόρροια αμέλειας.

 

 

Κατηγορίες Προγραμμάτων 

Η Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα: 

 • Αστική Ευθύνη Επαγγελματικοί Χώροι
 • Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων
 • Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων - Φροντιστηρίων
 • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων - Αθλητικών Κέντρων
 • Αστική Ευθύνη Εστιατορίων - Καφετεριών
 • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων - Ινστιτούτων Αισθητικής
 • Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων - Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων 
 • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων
 • Αστική Ευθύνη Μαζικής Εστίασης, ?θλησης, Εκπαίδευσης
 • Αστική Ευθύνη Αιολικών / Φωτοβολταικών Πάρκων
 • Αστική Ευθύνη Εταιριών Security
 • Αστική Ευθύνη Διοργάνωσης Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Εκθέσεων
 • Αστική Ευθύνη Καθαρισμών, Απολυμάνσεων, Απεντομώσεων, Μυοκτονιών
 • Αστική Ευθύνη Διάφορων Εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης